Wersja językowa strony

Każda strona internetowa powinna mieć zadeklarowaną wersję języka narodowego, której używa.

Wersję języka widać w kodzie HTML strony np.

<html lang="pl-pl" dir="ltr">

Pierwsze dwie litery pl są deklaracją używanego języka. Natomiast kolejne dwie litery pl są deklaracją kraju, w którym tego języka się używa.

 

Oznaczenie fragmentu tekstu w innym języku