Czcionki na stronie internetowej

Teksty na stronie internetowej powinny być pisane czcionką bezszeryfową, co najmniej o wielkości 12 pikseli z zachowaniem odpowiedniego kontrastu czcionki do tła.

 

Czcionki szeryfowe i bezszeryfowe

Przykładowe czcionki bezszeryfowe:

  • Arial
  • Calibri
  • Tahoma
  • Verdana

Przykładowe czcionki szeryfowe:

  • Garamond
  • Georgia
  • Palatino
  • Times New Roman