Oznaczenie wersji językowej fragmentu tekstu

W tekście strony internetowej powinniśmy zaznaczyć fragmenty tekstu pisane w innym języku niż język polski, zadeklarowany w kodzie strony.

Wstawianie kodu 

Edytor tekstu na stronie internetowej  przełączamy na wersję źródłową i wstawiamy kod HTML wokół fragmentu tekstu w innym języku.

Znacznik lang w HTML

Pierwsze dwie małe litery pl są deklaracją używanego języka. Natomiast kolejne dwie litery PL są deklaracją kraju, w którym tego języka się używa.

Języka polskiego urzędowo używa się jedynie w Polsce, dlatego nie będzie to duża różnica. Są natomiast rodziny języków, które używane są w różnych krajach. Można to wytłumaczyć na przykładzie języka francuskiego.

Deklaracja języka francuskiego

Przykład

Po wejściu na stronę internetową czytnik ekranu osoby niewidomej będzie czytał w zadeklarowanym języku polskim, przełaczając się na inny język przy oznaczonych fragmentach.

Web Content Accessibility Guidelines - zbiór dokumentów opublikowany przez Web Accessibility Initiative zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Znacznik lang w HTML