Prosty język

Prosty język to zrozumiała, zwięzła i partnerska komunikacja. Komunikaty urzędów powinny być zrozumiałe dla obywateli i dostosowane do ich potrzeb.

Jasnopis.pl

Logios.pl

Pracownia Prostej Polszczyzny

Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Prosty język

Komunikacja pisemna

O języku, który nie wyklucza. Jak się komunikować, by trafiać do wszystkich? - zapis webinaru Małopolskiego Instytutu Kultury - 2 lipca 2020 - 91 minut

Prosty webinar o prostym języku. Jak pisać wrażliwie i dostępnie. - zapis webinaru Małopolskiego Instytutu Kultury - 18 czerwca 2020 - 86 minut

O prostym języku na Portalu Funduszy Europejskich