Rozwiń skróty

Skróty wyjaśniaj w pierwszym użyciu.

Staraj się w pierwszym użyciu wytłumaczyć znaczenie skrótu lub akronimu. 

Możesz skorzystać z funkcji edytora Skrót, Akronim lub wstawić odnośnik do innej strony internetowej na ten temat.

Przykład:

RPO (Regionalny Program Operacyjny)