Zmiana języka

Ustaw język sprawdzania.

Pisząc w Wordzie zazwyczaj wykorzystywana jest opcja sprawdzania pisowni. Jeśli pracujemy w innym języku niż domślny to należy przestawić język, w którym pisownia ma być sprawdzana.

Microsoft Word większość fragmentów tekstu napisanych w innych językach będzie podkreślał, jako wyrazy nieznalezione w słowniku polskim.Podkreślony nieznany wyraz w dokumencie

 

Aby program czytający automatycznie przełączył się na dany język zaznacz dane słowo i przejdź do wstążki Recenzja, wybierając funkcję Język i wyszukaj pozycję Ustaw język sprawdzania.Wybór ustawienie języka sprawdzania pisowni

 

Po wybraniu pozycji otwiera się okno służące do wyboru języka, gdzie zaznacz odpowiedni język i potwierdź przyciskiem OK.Okno wyboru języka w programie Word

 

Ma to ogromną zaletę, gdyż w niektórych przypadkach pozwala na pełne zrozumienie treści, a nieprzetworzenie słów może być komiczne lub nawet spowodować całkowite ich niezrozumienie przez osoby korzystające z programów czytających.