Tytuł dokumentu

Tworząc nowy dokument, nadawaj mu tytuł.

W programie Word, kliknij Plik, a następnie wybierz przycisk Nowy, by potem kliknąć dwukrotnie przycisk Pusty dokument, aby stworzyć nowy dokument.

Dokument powinien posiadać tytuł. Aby dodać tytuł przejdź do menu Plik i w sekcji Właściwości znajdź pole do wpisania Tytułu dokumentu.

Tytuł dokumentu w programie Word


W przypadku zapisania dokumentu kliknij Plik, a następnie Zapisz jako i wybierz folder, gdzie chcesz zapisać dokument.

Przy zapisywaniu pamiętaj, aby użyć zrozumiałych nazw plików do lepszego odnajdywania dokumentów w komputerze.

Tytuł dokumentu można także uzupełnić przy zapisywaniu dokumentu na dysk.

Zapis pliku Worda na dysk