Rodzaj czcionek

Do tworzenie dokumentów używaj czcionek bezszeryfowych.

Używaj czcionek bezszeryfowych czyli czcionek bez dodatkowych ozdobników takich jak Arial, Calibri, Helvetica, Tahoma czy Verdana.

Nie używaj czcionek szeryfowych czyli czcionek z dodatkowymi ozdobnikami w postaci kresek przy literach, ponieważ znacznie utrudniają odczytywanie tekstu przez osoby niedowidzące czy z dysleksją.

Przykład różnic między czcionką szeryfową a czcionką bez szeryfową