Skróty i akronimy

Skróty wyjaśniaj w pierwszym użyciu.

Staraj się jednorazowo wytłumaczyć każde znaczenie skrótu lub akronimu wpisując go do nawiasu.

Nie twórz skrótów i akronimów bez wyjaśnień.