Akapity

Dziel długi tekst na akapity.

Każdy akapit powinien być wyraźnie oddzielony od pozostałych akapitów lub nagłówków. Zaleca się, żeby Interlinia (odległość między sąsiednimi wierszami tekstu) wynosiła 1,5 wiersza wielkości czcionki, a odstęp pionowy pomiędzy paragrafami był przynajmniej 1,5 razy wielkości odstępu pomiędzy wierszami.

Wartości te możemy ustawić w oknie Paragraf otwieranego we wstążce Narzędzia Główne z pozycji Akapit.

Nie twórz bloków tekstu. Treść podzielona na akapity jest łatwiejsza do odbioru przez osoby niedowidzące. Akapit stanowi pewną zamkniętą semantyczną i logiczną część wypowiedzi.