Listy uporządkowane

Wykorzystuj listy wypunktowane do grupy treści.

Listy uporządkowane nienumerowane i numerowane są jednym z podstawowych elementów nawigacyjnych i informacyjnych dla odbiorców dokumentu korzystających z programów czytających. Programy czytające natrafiając na listy elementów anonsują je odbiorcom oraz informują o ilości elementów. Również anonsują, że nastąpiło zagnieżdżenie listy, czyli w jednym elemencie listy pojawiła się kolejna lista elementów.

Listy uporządkowane używa się dla wszelkich treści semantycznie podobnych, a więc np. godziny otwarcia biur w każdy dzień tygodnia można przedstawić w formie listy nienumerowanej. Zwyczajowo dla regulaminów używa się listy numerowane.

Program Word automatycznie konwertuje na listy numerowane wpisywane ciągi znaków „1.”, „1)”, „a.”, „a)” itd. Natomiast gorzej sobie radzi z listami nienumerowanymi, automatyczne generowanie działa, gdy zaczynamy wiersz od znaku „*”.

Nie wstawiaj na początku kolejnych wierszy znaków „-” , „–” itd. Jest to częsty błąd spotykany w dokumentach i nie zostaje one automatycznie zamieniane na listy elementów.