Pisownia

Pisz treść w jak najprostszy sposób.

Staraj się korzystać z prostego języka, tak aby był zrozumiały dla większego grona ludzi.

Nie stosuj języka urzędniczego, trudnych i obcych wyrazów oraz słów zaczerpniętych z żargonu młodzieżowego lub zawodowego.