Spacja zwykła, twarda, niełamliwa

Używaj spacji twardej lub niełamliwej do nie oddzielania wyrazów w wierszu.

Różnica między oba tymi spacjami wynika z tego, że spacja twarda ma stałą szerokość równą normalnej wielkości przy zwykłej spacji. Natomiast spacja niełamliwa ma stałą szerokość przy tekście wyjustowanym.

Aby stosować twardą spację naciśnij kombinację klawiszy CTRL + SHIFT + Spacja, a żeby zastosować niełamliwą spację naciśnij kombinację klawiszy SHIFT + Enter.

Nie używając tej zasady liczby, jednoliterowe spójniki czy przyimki zostają na końcu linii, co w języku polskim jest uznawane za nieestetyczne.

Zaznaczony tekst z normalną spacją

Podkreślony tekst z twardą spacją

Wyróżniony tekst z niełamliwą spacją


Po więcej informacji związanych z twardą i niełamliwą spacją przejdź do odnośników:

Twarda spacja - Wikipedia

Spacja niełamiąca - Wikipedia

Jednoliterowe spójniki i przyimki (a, i, u, w itd.) mogą pozostawać na końcu wiersza w tekście ciągłym, natomiast w tytułach książek i ich rozdziałów winny być przenoszone do następnego wiersza

Wielki Słownik Ortograficzny PWN - zasada 54.8.1.

Jeśli w tekście na końcu lini tekstu pojawi się jednoliterowy spójnik lub przyimek (sierota, zawieszka lub wiszący spójnik), typu a, i, u, w itp. – można go przenieść do następnego wiersza.

Pozostawianie takich wyrazów na końcu linii tekstu nie jest błędem, niemniej zwyczajowo przyjęło się, że ze względu na estetykę przenosi się je do następnej lini, nie tylko w tytułach. 

Regułą jest też stosowanie twardej spacji pomiędzy imieniem a nazwiskiem, aby nie były rozdzielone na 2 linie. Podobnie reguły można stosować do numery telefonów, cyfr rozdzielonych spacjami.