Formułowanie zdań

Twórz zrozumiałe zdania w dokumencie.

Staraj się stosować czytelne zdania, aby były jasne dla każdej osoby.

Nie używaj zdań wielokrotnie złożonych, które mogą być niezrozumiałe nawet dla osoby bez niepełnosprawności.

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022