Formułowanie zdań

Twórz zrozumiałe zdania w dokumencie.

Staraj się stosować czytelne zdania, aby były jasne dla każdej osoby.

Nie używaj zdań wielokrotnie złożonych, które mogą być niezrozumiałe nawet dla osoby bez niepełnosprawności.