Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści

Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać o tym, jak wielkim dobrodziejstwem są nowoczesne technologie informacyjne, jak bardzo ułatwiają człowiekowi dostęp do informacji oraz udział w jej wymianie. Dotyczy to każdego z nas, ale szczególnego znaczenia wspomniane technologie nabierają w przypadku ludzi z różnymi niesprawnościami i ograniczeniami.

Ze względu na fakt, iż twórcy nowoczesnych rozwiązań to przeważnie osoby pełnosprawne, bez żadnych ograniczeń „szyją one” na swoją miarę, potrzeby oraz możliwości. W rezultacie często nie uwzględnia się ograniczeń oraz możliwości niewidomych, słabowidzących lub odbiorców posiadających inne dysfunkcje.

Na szczęście potrzeby użytkowników z tego typu ograniczeniami są coraz częściej zauważane, w związku z czym podejmuje się również działania mające na celu umożliwienie im korzystania ze współczesnego oprogramowania, urządzeń, serwisów internetowych czy różnego typu dokumentów elektronicznych. Bardzo istotną rolę w zakresie edukowania, uświadamiania projektantów oraz wytwórców sprzętu i oprogramowania, a także upowszechniania rozwiązań alternatywnych odgrywa tu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści - Plik 2,41 MB PDF