Projektowanie dla dostępności

Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl pomaga menedżerom, projektantom i twórcom spełniać międzynarodowe standardy dostępności.

Plakaty „Projektowanie dla dostępności” pokazują, jak można zapewnić dostępność swoich treści i usług dla wszystkich, także dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Plakaty udostępniło UK Digital Home Office, zezwalając na ich upowszechnianie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0. Dziękujemy za tę możliwość.

Projektowanie dla dostepności