Informacja dla wszystkich

"Informacja dla wszystkich - Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia" została opracowana przez organizację Incusion Europe - Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, po to by ułatwić rozumienie informacji osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 

Informacja dla wszystkich Plik PDF