Niezbędnik Koordynatora Dostępności

Do 30 września każdy urząd powinien wyznaczyć osobę, która będzie koordynowała sprawy związane z dostępnością. Aby pomóc koordynatorom do spraw dostępności podjąć nowe obowiązki, eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opracowali „Niezbędnik koordynatora dostępności”. Zachęcamy do jego lektury i wspierania działań na rzecz dostępności!

„Niezbędnik koordynatora dostępności” zawiera wskazówki, jak poprawić dostępność urzędu i w urzędzie. Dowiedzą się z niego Państwo, jak ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do usług publicznych. Opisuje też narzędzia, przydatne w analizie dostępności i wyjaśnia pojęcia związane z dostępnością.

Niezbędnik Koordynatora Dostępności