Dostępne multimedia

Dziś już trudno sobie wyobrazić Internet bez multimediów. Materiały audio i wideo co raz częściej pojawiają się na stronach www i stanowią istotną drogę przekazu informacji. Jednak ze względu na swój charakter mogą pozostawać poza zasięgiem osób ze specjalnymi potrzebami.

Warto również pamiętać, iż dostępność materiałów multimedialnych wpływa na odbiór i ocenę dostępności całego serwisu internetowego, na którym się znajdują. Dostępność serwisów internetowych jest ciągłym procesem, warto więc posiąść umiejętność samodzielnego dostosowywania materiałów audio i wideo w jak największym zakresie.

Dostępne multimedia Plik PDF