Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1

Celem przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej strony internetowej jest określenie poziomu dostępności strony internetowej zgodnie z Metodologią Oceny zgodności stron internetowych, która została zaproponowana przez Konsorcjum W3C i zawarta w dokumencie Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)1 w roku 2014. Dokument zawiera wskazówki dotyczące eksploracji ocenianej strony internetowej, wyboru reprezentatywnych podstron i sposób opracowania raportu końcowego wyników oceny.

Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 - Plik PDF

Autorzy:

Przemysław Marcinkowski
Marcin Luboń
dr Izabela Mrochen
Monika Szczygielska
Artur Marcinkowski