Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce poradnik poświęcony zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Autorzy prezentują sposoby zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych wszystkim, którzy potrzebują różnych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych, żeby na równi z innymi osobami móc korzystać z usług publicznych.

Szczególne potrzeby są lub mogą być udziałem każdego z nas, a dostępność to sposób na realizację praw człowieka. Z propozycji opisanych w poradniku skorzystać może każdy, niezależnieod swojej obecnej sytuacji. Wdrażając postanowienia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: Ustawy) należy zatem brać pod uwagę te rozwiązania, które będą w jak największym stopniu wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców. Zmiany, których wymaga Ustawa, są wyzwaniem dla administracji publicznej. Żeby ułatwić ich wdrożenie, ustanowiony został Fundusz Dostępności, który może być jednym ze źródeł finansowania rozwiązań wymaganych przez prawo. Innym, równie ważnym źródłem finansowania rozwiązań dostępnościowychpowinny stać się środki europejskie. W porozumieniu z Komisją Europejską przygotowaliśmy w obecnej perspektywie bardzo dużo konkursów grantowych, które pozwolą sfinansować działania zwiększające możliwości samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich, którzy tych rozwiązań potrzebują.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za wdrożenie Ustawy, poza poradnikiem, który Państwo czytacie, przygotowaliśmy i przygotowujemy działania,których celem jest ułatwienie realizacji zadań ustawowych. Dzięki projektom realizowanym przez rząd istnieje możliwość przeszkolenia osób, które staną się koordynatorami dostępności, uruchomiliśmy możliwość pozyskiwania środków na zwiększanie dostępności w służbie zdrowia, szkolnictwie czy poprawienie jakości e–usług. Dodatkowo zachęcam do współpracy z osobami z niepełnosprawnością i zrzeszającymi je organizacjami pozarządowymi. Jest to nieprzebrana skarbnica wiedzy i rozwiązań.

Dzięki wdrożeniu Ustawy jesteśmy o krok bliżej pełnego wprowadzenia w życie postanowień Konwencji OZN o prawach osób niepełnosprawnych. Jestem przekonana, że w ten sposób aktywny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczności lokalnych będzie coraz większy.

Wszyscy musimy też pamiętać, że dbanie o godnośći podmiotowość każdego człowieka, a więc także osoby o szczególnych potrzebach powinna być najważniejszym czynnikiem regulującym działania podmiotów publicznych.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?- Plik PDF