Samorząd bez barier - poradnik dostępności dla jednostek samorządu terytorialnego

Celem poradnika „Samorząd bez barier” (zwanego dalej Poradnikiem) jest dostarczenie podstawowych informacji o modelowych rozwiązaniach pozwalających jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych na nie Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana ustawą).

Dlatego głównymi adresatami Poradnika są koordynatorzy do spraw dostępności, bo to na nich spoczywać będzie realizacja licznych zadań wynikających z ustawy.

Samorząd bez barier - poradnik dostępności dla jednostek samorządu terytorialnego Plik PDF