Zapisy na temat dostępności w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Materiały zamieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych nt. dostępności w zamówieniach publicznych, przykładowe zapisy opisu przedmiotu zamówienia, klauzul umownych.

Urząd Zamówień Publicznych

Poznaj zasady, które pomogą Ci zapewnić dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz ich elementów gdy ich stworzenie zlecasz wykonawcy zewnętrznemu - artykuły Wydziału Dostępności Cyfrowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów:

Jak dbać o dostępność cyfrową w umowach i zamówieniach publicznych? 

Jak dobrze sformułować Opis Przedmiotu Zamówienia gdy zamawiany jest audyt dostępności cyfrowej strony internetowej