Zapisy na temat dostępności w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Materiały zamieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych nt. dostępności w zamówieniach publicznych, przykładowe zapisy opisu przedmiotu zamówienia, klauzul umownych.

Urząd Zamówień Publicznych

Umowy na realizację zadań publicznych zawierane z podmiotami innymi niż podmioty publiczne - obowiązki wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przykładowe propozycje zapisów ww. umów (.pdf)

Poznaj zasady, które pomogą Ci zapewnić dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz ich elementów gdy ich stworzenie zlecasz wykonawcy zewnętrznemu:

Jak dbać o dostępność cyfrową w umowach i zamówieniach publicznych?

Jak dobrze sformułować Opis Przedmiotu Zamówienia gdy zamawiany jest audyt dostępności cyfrowej strony internetowej

Prośba o wycenę — audyt dostępności cyfrowej stron internetowych

Prośba o wycenę — audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych 

 

Konferencja "Dostępność w zamówieniach publicznych - Warszawska Akademia Dostępności (03.12.2021)

 

Realizowanie wymogów dostępności w zamówieniach publicznych - Warszawska Akademia Dostępności (27.10.2021)