Kto jest narażony na wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe – pozbawienie dostępu do technologii informacyjnych oraz nieumiejętność, brak motywacji lub możliwości do korzystania z nich wraz z wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi życia społecznego, partycypacji w kulturze, szans na rynku pracy.

  • niewidomi, niedowidzący
  • głusi i głuchoniewidomi
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie
  • osoby niepełnosprawne ruchowo
  • osoby starsze
  • osoby niezamożne
  • społeczności z biednych regionów
  • osoby korzystające ze starych typów komputerów
  • osoby korzystające z urządzeń mobilnych