Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową, przez spełnienie przez strony internetowe lub aplikacje mobilne wymagań Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1), z uwzględnieniem poziomu AA

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Art. 5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.