Przykładowe propozycje zapisów umów dotyczące dostępności

Umowy na realizację zadań publicznych zawierane z podmiotami innymi niż podmioty publiczne - obowiązki wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przykładowe propozycje zapisów ww. umów

Opracowanie zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nt. dostępności w umowach zawieranych z podmiotami innymi niż publiczne.

Zawiera przykładowe zapisy do umów w zakresie: prac budowlanych, remontowych, szkoleń, ochrony, sprzątania, organizacji wydarzeń, publikacji i usług doradczych.