Featured

Polski Akt o Dostępności

Sejm przyjął ustawę o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, zwaną Polskim Aktem o Dostępności. Regulacja, przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przenosi do polskiego prawa dyrektywę o dostępności niektórych produktów i usług, zwaną Europejskim aktem o dostępności (European Accessibility Act, EAA).

Tekst ustawy przekazany do Senatu

Kolejny krok ku dostępności - Portal Funduszy Europejskich

Niepełnosprawny będzie miał większy wybór produktów i usług. Sejm uchwalił ustawę - Prawo.pl: