Featured

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Na terenie Województwa Małopolskiego ruszył nabór w konkursie „Małopolski Tele-Anioł 2.0”. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług z zakresu teleopieki i telemedycyny jak również w zakresie opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji projektu: 23 lutego 2024 r. – 30 czerwca 2029 r.

Wartość projektu: 155 734 517,16 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 132 374 339,58 zł

Małopolski Tele-Anioł 2.0