Webinarium - Aktualizacja Deklaracji Dostępności - 21 marca 2024

Dziękujemy za udział w webinarium "Aktualizacja Deklaracji Dostępności".  Zapraszamy do korzystania z materiałów dodatkowych.

Deklaracja dostępności musi być opublikowana na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej należącej do podmiotu publicznego, a co roku do 31 marca należy dokonać jej przeglądu i aktualizacji.

 

Deklaracja Dostępności

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" - Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji

Deklaracja dostępności [przykład]

Deklaracja Dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności - instrukcja

Instrukcja uzupełnienia i publikacji Deklaracji Dostępności na stronie podmiotowej BIP

Deklaracja Dostępności - pomocne narzedzia

Generator Deklaracji Dostepności dla strony internetowej i aplikacji mobilnej - Pracownia Dostępności Cyfrowej

Generator Deklaracji Dostepności dla strony internetowej i  informacji dotyczących dostępności architektonicznej 

Walidator Deklaracji Dostępności - sprawdza poprawność Deklaracji

Przygotowanie Deklaracji Dostępności Podstawowe kroki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu