Tworzenie dostępnych dokumentów

Sprawdzanie dostępności pliku PowerPoint

Każdy dokument przed opublikowaniem na stronie powinien być sprawdzony czy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościam.

W menu wybierz Plik > Informacje.

Naciśnij przycisk Wyszukaj problemy i wybierz opcję Sprawdź ułatwienia dostępu.

Zostanie wyświetlony panel Sprawdzanie ułatwień dostępu z wynikami inspekcji – błędami, ostrzeżeniami i poradami, jak naprawić usterki.

Zaznacz konkretny problem, aby zobaczyć Informacje dodatkowe z objaśnieniami, Dlaczego warto naprawić i Procedurą naprawy.

Ekran programu Power Point