Tworzenie dostępnych dokumentów

Sprawdzanie dostępności pliku Excel

Przeglądaj poprawność pliku.

Microsoft Excel ma możliwość sprawdzania poprawności pliku, który jest aktualnie edytowany. W tym celu należy wybrać zakładkę Plik. W dziale Informacje znajdź przycisk Wyszukaj problemy.

Po kliknięciu rozwinie się lista trzech walidatorów, tj. możliwości sprawdzenia dostępności pliku.

Wybranie drugiej pozycji Sprawdź ułatwienia dostępu pokaże listę, gdzie mogą znajdować się ostrzeżenia, które podpowiadają, co może być zrobione nieprawidłowo i wymaga ręcznego sprawdzenia, błędy, które należy poprawić oraz porady, gdzie podpowiadają w jaki inny sposób przedstawić różne rzeczy.

Sprawdzanie ułatwienia dostępu w programie Excel