Dostępność cyfrowa na przykładzie dostępnych dokumentów Word i PDF - 19 maja 2022

Dziękujemy za udział w szkoleniu z zakresu dostępnych dokumentów Word i PDF. Szkolenie odbyło się 19 maja i poprowadzili je pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Patrycja Jamróz, Marek Pietras oraz Tomasz Koźmiński. Materiały dodatkowe znajdą Państwo poniżej.

Materiały dodatkowe

Dostępne pliki Word

Ćwiczenia Word

Jak ze strony internetowej korzysta osoba z niepełnosprawnością wzroku

Jak tworzyć dostępne dokumenty tekstowe w edytorze MS Word? (podstawy) Gov.pl

Tworzenie dostępnych dokumentów elektronicznych w Microsoft Word - Utilitia

Instrukcja tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word 2016 (Windows)- Kuźnia Dostępnych Stron

Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Word 2016 (ulotka)

Szkolenia wideo dotyczące ułatwień dostępu w Wordzie (polskie napisy)

Prosty język

Jasnopis.pl

Logios.pl

Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Komunikacja pisemna

Word

Instrukcja tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word 2016 (Windows)- Kuźnia Dostępnych Stron

Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Word 2016 (ulotka)

Szkolenia wideo dotyczące ułatwień dostępu w Wordzie (polskie napisy)

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word

Excel

Tworzenie dostępnych arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel 2013 (ulotka)

Szkolenie wideo dotyczące ułatwień dostępu w Excelu (polskie napisy)

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Power Point

Tworzenie dostępnych cyfrowych dokumentów  biurowych Microsoft Powerpoint 2016 (ulotka)

Szkolenie wideo dotyczące ułatwień dostępu w Power Poincie (polskie napisy)

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Adobe Acrobat PDF

Tworzenie dostępnych cyfrowych dokumentów  biurowych Adobe Acrobat Pro 2016 (ulotka)

Sprawdź dostępność dokumentu PDF

Office

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Szablony dokumentów z ułatwieniami dostępu dla pakietu Office

Inne artykuły

Dokumentacja przetargowa, a dostępność cyfrowa

Publikacje naukowe i techniczne, a dostępność cyfrowa

Czy trzeba publikować skany?

Co zrobić z oświadczeniami majątkowymi w kontekście dostępności cyfrowej?

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022