Dostępność na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - 29 września 2022

Wszystkich administratorów i edytorów małopolskiego Biuletynu Informacji Publicznej zapraszamy na kolejne szkolenie z dostępności stron internetowych. Oprócz podstaw prawnych, omówienia Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) omówimy jak praktycznie osiągnąć dostępność strony BIP podmiotu publicznego.

Program

  1. Ustawa o dostępności stron internetowych
  2. Wytyczne WCAG
  3. Wytyczne w praktyce - edycja stron BIP
  4. Deklaracja Dostępności i inne wymagania w BIP
  5. Menu dostępność

Czas trwania: 9:00 do 13:00 (uczestnicy będą się mogli łączyć od godziny 8:45)

Szkolnie jest w formie online

Łącze umożliwiające dołączenie:
https://umwm.webex.com/umwm/j.php?MTID=mcbe2991e23812c2561a20d94b0d5c3bf

Hasło webinarium:
BIPWCAG2022

Numer webinarium:
2730 894 6667

Dołącz przez telefon
+48-225-364067 Poland Toll
+48-22-295-3597 Poland Toll 2

Hasło webinarium z telefonów:
24792242

 

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Szkolenie NIE WYMAGA rejestracji i zgłoszeń, wystarczy w danym dniu skorzystać z linku powyżej.

Szkolenie jest bezpłatne i kierowane dla użytkowników Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce.

Szkolenia nie są nagrywane. Szkolenia są organizowane cyklicznie.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie wydaje certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa. Szkolenie organizowane jest w ramach świadczonej usługi udostępniania i utrzymania stron BIP dla różnych organizacji i jednostek w Małopolsce.

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022