Ważne terminy z ustaw na temat dostępności stron internetowych

Ważne terminy z ustaw na temat dostępności stron internetowych

Data

Działanie

4 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 848)

19 lipca 2019

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696)

18 sierpnia 2019

Opublikowanie "Warunków technicznych publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności"

23 września 2019

Obowiązek dostępności treści w intranecie i ekstranecie

23 września 2019

Koniec okresu przejściowego dla stron, które powstały po 23 września 2018

31 marca XXXX

Data corocznego przeglądu deklaracji dostępności

1 stycznia 2020 -
22 grudnia 2020

Pierwszy monitoring stron internetowych

23 września 2020

Koniec okresu przejściowego dla stron, które powstały przed 23 września 2018

23 września 2020

Obowiązek dostępności multimediów (np. relacji z Sesji Sejmiku)

31 marca 2021

Pierwszy raport o stanie dostępności, kolejny co rok

2022

Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności

2023

Pierwsze kary za brak dostępności stron internetowych i strony BIP

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022