Nowe wytyczne w WCAG 2.2

Publikacja nowej wersji 2.2 wytycznych WCAG planowana na kwiecień została przesunięta na 3 kwartał 2023. W nowej wersji standardu WCAG 2.2 pojawi 9 nowych kryteriów sukcesu. 

Przy czym instytucje publiczne w przyszłości będą obowiązywać te na poziomie A i AA. 

2.4.11 Wygląd fokusa (minimalny) (poziom AA) - fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1 grubość linii co najmniej 1 piksel.

2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) (poziom AAA ) - kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa do 2 piksele.

2.4.13 numerowane punkty odniesienia - bez względu na stopień powiększenia tekstu na stronie numeracja stron musi się zgadzać, jeśli znajduję się do niej odniesienia na stronie.

2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) - jeśli funkcjonalność strony wykorzystuje przeciąganie to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia (tapnięcia)

2.5.8 Wielkość celu (minimalna) (poziom AA) - wszystkie elementy klikalne muszą mieć co najmniej wielkość 44 x 44 pikseli.

3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) - opcja pomocy musi być łatwo dostępna na stronie.

3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) - elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie używania strony.

3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) - musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (captcha typu rozwiązywanie równań, wskazywanie elementów)

3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) - informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika powinny być automatycznie uzupełniane.